Giới thiệu
About Thu Huyen
Khách hàng thân mến! Nếu bạn đang cần lót sàn thì hãy ghé xem website này của chúng tôi. Sàn gỗ Sinh Thái chuyên cung cấp và thi công các loại sàn gỗ, sàn nhựa cho các công ty kiến trúc, nội thất, cho các nhà thầu chung cư, khách sạn, nhà hàng... với giá tốt nhất tại HCM. Ở đây có đủ các loại sàn cho bạn chọn. Vì thế bạn sẽ có sự lựa chọn phong phú nhất mà không cần xem thêm ở đâu nữa. Nếu bạn cần tư vấn chọn sàn theo phong thủy thì luôn có các kiến trúc sư của Sàn Gỗ Sinh Thái sẵn sàng tư vấn bạn miễn phí. Phải nói rằng, chúng tôi mê tâm linh và phong thủy say đắm. Chúng tôi gửi năng lượng yêu thích vào công việc và trân trọng từng tấm sàn. Cho nên sàn gỗ mà chúng tôi cũng cấp sẽ có năng lượng tốt về mặt phong thủy. Điều này sẽ làm cho bất kỳ ai sống trong ngôi nhà đều sẽ gặp may mắn, thuận lợi nhờ vào phong thủy tốt đẹp của ngôi nhà. Khách hàng yêu dấu! Chúng tôi làm tất cả là vì bạn. Bạn được sống trong ngôi nhà đẹp và tràn đầy tình yêu với nó, là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi thấy rất biết ơn vì bạn đã ghé xem và thích thú bất kỳ điều gì.... Xem tiếp
Chúng tôi trên FaceBook

Bạn thân mến! Những chia sẻ dưới đây chính là điều quan trọng nhất trong các kiếp sống. Tất cả chúng sanh chỉ cần áp dụng theo ba phương pháp mà tất cả các chư Phật cùng áp dụng để đạt thành tựu. Đây chính là con đường duy nhất mà các kinh điển của Phật đều nói đến. Nay sàn gỗ Sinh Thái tóm lược trong bài viết này. Mong rằng ai ai cũng thấu hiểu và thực hành để không uổng kiếp làm người này.

Tất cả chúng ta muốn được giác ngộ giải thoát, không tu pháp nào khác hơn là ba môn Chỉ, Quán và Thiền. Đó là ba pháp tu then chốt, làm cho dừng vọng tưởng. Thấy vọng tưởng hay suy nghĩ khởi lên thì liền buông là pháp tu CHỈ. Thấy thân tâm hay cảnh sắc thì trí liền cho là huyễn ảo không thật nên cũng buông đó là phép tu QUÁN. Khi biết rõ ý niệm là vọng tưởng nên không theo, biết thân tâm, cảnh sắc là huyễn ảo, không dính vào thì đó là pháp tu THIỀN.

Tùy theo căn cơ sai biệt của mỗi người mà ứng dụng, người thì ứng dụng Quán trước, người thì ứng dụng chỉ trước, người thì ứng dụng thiền trước. Tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình mà linh động ứng dụng ba pháp tu đó cái nào trước cái nào sau.

Như có người tu theo pháp chỉ, do muốn được lặng lẽ thôi, nên không quán, lại có người thấy lặng lẽ buồn quá, các pháp huyễn ảo vui hơn thì lại tập trung tu quán. Chúng ta tu ứng dụng chỉ hay quán đều tốt, miễn tâm chúng ta an định là được rồi. Ví dụ tâm chúng ta vừa dấy niệm nhớ người nhớ cảnh, chúng ta liền buông không theo thì vọng niệm liền lặng mất, tạm gọi là tu theo pháp Chỉ. Nhưng lại có người không chịu tu như vậy, họ thích quán chiếu, thân tâm này không thật, các giác quan cũng không thật nên đi đâu lúc nào cũng quán như vậy. Do quán như thế nên không dính mắc với cảnh và người làm cho tâm tự an định.

Người buông bỏ hết suy nghĩ, vọng tưởng thì tâm cũng an định, người quán thân tâm cảnh sắc là huyễn ảo thì tâm cũng an định. Dù chỉ, quán hay thiền mà tâm yên lặng thanh tịnh là được. Vì tu phải dứt hết vọng niệm thì tánh Phật mới hiện tiền. Tuy tu ba môn nhưng trở về có một chỗ là lặng vọng tưởng thì tánh Phật hiện bày. Nhưng vì căn cơ của mỗi người khác nhau nên Phật phân chia ra như sau cho dễ thích ứng.

– Nếu giữ tâm thật lặng lẽ, do tâm lặng lẽ nên trí tuệ chiếu soi giúp ta biết được thân tâm, cảnh sắc trần đều là huyễn ảo, liền khởi tâm Bồ tát. Đây gọi là trước tu chỉ sau tu quán.

– Nếu dùng trí tuệ yên tĩnh, chứng được thể tánh thật lặng lẽ, liền đoạn các phiền não, thoát khỏi sanh tử. Đây gọi là trước tu chỉ sau tu thiền.

– Nếu dùng trí tuệ lặng lẽ để giáo hóa độ chúng sanh, sau mới đoạn phiền não, rồi vào chỗ tịch diệt. Đây gọi là trước tu chỉ, giữa tu quán, sau tu thiền.

– Nếu dùng sức thật lặng lẽ đoạn các phiền não, sau khởi các diệu hạnh thanh tịnh để độ chúng sanh. Đây là trước tu chỉ, giữa tu thiền, sau tu quán. ( Sàn gỗ Sinh Thái  đang tu theo thứ tự này).

– Nếu dùng sức tịch diệt mà khởi hạnh thật lặng lẽ, rồi an trụ nơi thanh tịnh. Đây gọi là trước tu thiền, sau tu chỉ.

– Nếu dùng Phật tánh, viên hợp tất cả nơi các tánh tướng mà vẫn không lìa Phật tánh. Đây gọi là viên tu ba thứ, tự Phật tánh tùy thuận.

Có người tu CHỈ nên cứ đăm đăm nhìn xuống để buông vọng tưởng nên mặt buồn xo, bèn đổi sang QUÁN, nhìn mây nhìn trời thấy tất cả là giả, cười cười nên vui. Như vậy là trước tu chỉ, sau tu quán, quán một thời gian vọng tưởng hết, đến chỗ tịch diệt, đó là THIỀN.

Tùy căn cơ ứng dụng hoặc chuyên tu một pháp tới nơi tới chốn, hoặc kết hợp thay đổi, miễn sao ổn định sự tu hành là tốt. Ví dụ người ít phiền não thì tu theo pháp CHỈ, hễ thấy niệm hay suy nghĩ khởi lên liền buông, thực hành một thời gian thì thanh tịnh. Còn người nhiều phiền não, loạn tưởng lăng xăng không bao giờ an ổn, nên phải dùng QUÁN mà công kích, QUÁN thân này do duyên hợp mà tạm có, QUÁN cảnh là huyễn ảo để thấy sự việc xảy ra với mình là không thật. QUÁN một thời gian, phiền não mỏng dần thì tâm mới thanh tịnh. Người tu phải biết linh động khi nào sài quán, khi nào sài chỉ, sài cả hai thì là THIỀN, như vậy thì mới nhanh tiến bộ.

Tu tùy theo căn cơ và hoàn cảnh, chẳng hạn người đang ở trong hoàn cảnh bận bịu, bảo họ buông vọng tưởng, họ buông không được thì làm sao tu? Nên phải dạy họ quán để phá vỡ các phiền não đang bao vây họ. Còn người căn cơ quá thấp, họ không lãnh hội được nên phải dùng phương tiện đếm hơi thở để dừng tạp niệm. Phương tiện rất nhiều mà đích đến chỉ có một, chúng ta hiểu rồi thì cứ theo con đường QUÁN, CHỈ, THIỀN mà tu.

Đây là ba pháp cội nguồn của chư Phật thành Phật. Chúng ta hiện nay cứ y theo đó mà tu. Trí tuệ thanh tịnh của Bồ Tát đều ở nơi thiền định mà sanh. Vậy thiền định là gồm chung cả chỉ, quán và thiền. Không người nào tu được trí tuệ mà không đi từ thiền định ra. Vì nếu vọng tưởng không lặng thì không bao giờ có trí tuệ. Không khi nào bầu trời trong sáng mà còn đầy mây đen giăng kín. Cũng vậy, trí tuệ thanh tịnh Phật tánh hiện bày khi vọng tưởng lặng hết. Vọng tưởng lăng xăng còn đầy mà muốn giác ngộ là không thể. Phật nói tất cả các chư phật mười phương ba đời và những người tu hành, ai cũng sử dụng ba pháp này thì mới thành tựu viên mãn, giác ngộ. Mới là đi đúng đường.

Sàn gỗ Sinh Thái  hy vọng sẽ có nhân duyên gặp gỡ hay chia sẻ nhiều hơn nữa kiến thức của Đức Phật cho mọi người thông qua công việc bán sàn gỗ và giấy dán tường. Chúng tôi biết ơn các khách hàng đã luôn ủng hộ sàn gỗ và giấy dán tường Sinh Thái để chúng tôi có cuộc sống ổn định mà chia sẻ chánh pháp đến muôn nơi.

Thu Huyền.

Giấy dán tường Sinh Thái

 

Bài viết liên quan